Betydelsen av Digital


Idag är världen lika mycket digital som analog. För specifika personer kan det ena överväga det andra, men gemensamt för alla är att vi går mot ett samhälle där du behöver vara tillgänglig både i den verkliga (analoga) världen och på internet (digitala världen).

DigitalHeart tror helhjärtat att den digitala närvaron är lika oundviklig för ett företag som det länge har varit att ha en telefon dit kunder kan ringa. I dagsläget kan det digitala landskapet verka oöverblickbart och svårnavigerat, och det är där vi kommer in. Våra kunskaper om den digitala världen kan hjälpa mindre företag, så att de kan vara tillgängliga för sina kunder och samtidigt lägga sin energi där den gör mest nytta.