Om sajtens bilder


DigitalHeart tror på att “sharing is caring”, därför har vi valt att ha alla bilder under Creative Commons licens på den här webbplatsen.

Många av bilderna kan vara fotade av någon annan och källa anges i mesta möjligt mån i direkt anslutning till bilden. För de  tillfällen då det inte funkar finns en lista på filnamn och och länk till originalkälla längre ner på den här sidan.

Om ingen källa anges vid bilden eller på den här sidan är bilderna fotade/skapade av DigitalHearts grundare Linn Lindström.

 

Om inget annat anges är bilderna delade under licensen CC BY SA – du får alltså använda bilderna om du:

Anger källa (länka till sidan där du hittat bilden är enklast)

Delar lika (låter andra använda “din” bild på samma sätt som du använder “min”)

Läs mer om Creative Commons och licenserna

 

 

Ikoner som används för t.ex. Event och Nyheter var ursprungligen i svartvitt och kommer från Designmodo Linecons, CC BY 3.0