Stockholm


Februari: WordPress och LinkedIn

Under våren anordnar Digital Intelligence ”digital tunings”  med start nu den 19 februari. En tuning är en typ av workshop där deltagarna har möjlighet att fokusera på de frågor som de behöver arbeta med. Inom WordPress kan det t.ex. vara byte av tema eller att komma igång med bilder. Varje tuning blir olika eftersom innehållet […]